Đối tác

Đội ngũ

Đặng Quốc Bửu
Founder & CEO oQuaa

Hồ Ngọc Hải
Co-Founder & Creative Director