Bài này được trích từ 76 Danh ngôn hay về Thái độ làm thay đổi cuộc đời. 

Đây là một món quà tăng cuộc sống, chúng tôi mong muốn “Làm nên những điều tuyệt vời” như trong Tín điều của chúng tôi mang lại cho khách hàng, đối tác, cộng đồng, xã hội, và cộng sự. Khách hàng hạnh phúc và thành công mới mang lại thành công cho chúng tôi.

“Bất cứ khi nào bạn xung đột với ai đó, có một yếu tố có thể tạo ra sự khác biệt giữa hủy hoại mối quan hệ và làm nó trở nên sâu sắc hơn. Yếu tố đó là thái độ.”

… Khác biệt … mối quan hệ … sâu sắc hơn. Yếu tố thái độ

“Whenever you’re in conflict with someone, there is one factor that can make the difference between damaging your relationship and deepening it. That factor is attitude.”

Whenever you’re in conflict with someone, there is one factor that can make the difference between damaging your relationship and deepening it. That factor is attitude. William James

William James

Cộng đồng oQuaa với sứ mệnh nhằm tạo hệ sinh thái giá trị chuyên về quà tặng doanh nghiệp, quà tặng khuyến mãi, và các sản phẩm theo yêu cầu cho khách hàng, đối tác, nhân viên của doanh nghiệp.

OQUAA luôn luôn nỗ lực làm hài lòng khách hàng vì một trong những tín điều “làm nên những điều tuyệt vời”

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *