Bạn biết bạn có thể tự quyết định lương, thu nhập và chức vụ của mình? Giải thích khoa học tại sao bạn có thể!

2 BƯỚC ĐỂ TRỞ THÀNH ÔNG/ BÀ CHỦ TẠI OQUAA
Gửi oQuaa giấc mơ và tình yêu công việc của ban
KHẲNG ĐỊNH MÌNH LÀ NGƯỜI PHÙ HỢP VÀ TRAO ĐỔI VỚI TEAM THU HÚT NHÂN TÀI TẠI OQUAA.COM/TUYEN-DUNG
2 bước trở thành ông bà chủ tại oQuaa.
KHẲNG ĐỊNH MÌNH LÀ NGƯỜI PHÙ HỢP VÀ TRAO ĐỔI VỚI TEAM THU HÚT NHÂN TÀI TẠI OQUAA.COM/TUYEN-DUNG

OQUAA muốn xây dựng một môi trường làm việc hạnh phúc cho các cộng sự phù hợp. Nơi đây sự nỗ lực và tiến bộ mỗi ngày được ghi nhận như một thành tích (KPIs phát triển nhân viên).

Chỉ có thể là oQuaa – Nỗ lực hơn, Phục vụ tốt hơn. Một món quà tuyệt vời cho cuộc sống. (OQUAA – 2 chữ AA… ngân dài – bất ngờ, tuyệt vời)

OQUAA xây dựng bộ từ điển năng lực với mong muốn giúp các cộng sự phù hợp không ngừng tiến bộ, hoàn thiện và phát triển bản thân. Từ đó bảo đảm thu nhập phù hợp năng lực. Người phù hợp có thể tự quyết định chức vụ và thu nhập theo ý muốn.

Ban phát triển năng lực oQuaa
Bộ Từ Điển Năng Lực oQuaa - Dùng cho đào tạo, tuyển dụng, đánh giá, phát triển năng lực, xây dựng con đường  công danh
Bộ Từ Điển Năng Lực oQuaa – Dùng cho đào tạo, tuyển dụng, đánh giá, phát triển năng lực, xây dựng con đường công danh

MỤC LỤC TỪ ĐIỂN NĂNG LỰC

1.        Khả năng thích ứng. 2

2.        Định mức hiệu suất cho thành công. 4

3.        Học Áp Dụng. 6

4.        Xây dựng một nhóm thành công / Kỹ năng xây dựng và phát triển đội nhóm.. 8

5.        Xây dựng khách hàng trung thành. 11

6.        Xây dựng quan hệ đối tác. 15

7.        Xây dựng mối quan hệ tích cực làm việc (làm việc theo nhóm / hợp tác) 16

8.        Xây dựng niềm tin. 18

9.        Huấn luyện (coaching) / đào tạo. 20

10.     Giao tiếp. 23

11.     Không ngừng học hỏi / Tự học, tự trau dồi 26

12.     Đóng góp vào thành công của nhóm / Làm việc nhóm.. 29

13.     Thái độ Tập trung vào khách hàng (Customer Focus) 32

14.     Ra quyết định. 35

15.     Uỷ quyền. 39

16.     Phát triển người khác. 41

17.     Duy trì năng lượng (chữ Tâm trong tín điều) 46

18.     Khuyến khích sự thay đổi 49

19.     Theo dõi (Quản lý hiệu quả công việc) 51

20.     Trình bày / giải trình ( thuyết trình chính thức) 52

21.     Thực hiện được cam kết/ Đạt được cam kết 53

22.     Gây ảnh hưởng (tác động) 57

23.     Giám sát thông tin / Theo dõi thông tin (Quy trình) 58

24.     Khởi xướng hành động / chủ động (Sáng kiến) 60

25.     Đổi mới / sáng tạo. 62

26.     Lãnh đạo / định hướng tầm nhìn và giá trị 64

27.     Quản lý xung đột 67

28.     Theo dõi công việc (Quản trị công việc hiệu quả Bao gồm quản lý thời gian, và nguồn lực) 69

29.     Điều hành cuộc họp. 70

30.     Tham gia cuộc họp. 72

31.     Đàm phán. 74

32.     Kế hoạch và tổ chức. 76

33.     Định hướng chất lượng ( chú ý đến các chi tiết) 78

34.     Phòng ngừa rủi ro. 80

35.     Nâng cao nhận thức an toàn. 80

36.     Khả năng bán hàng/ thuyết phục. 81

37.     Ra quyết định chiến lược. 83

38.     Chịu đựng áp lực ( nhẫn nại) 86

39.     Kỹ thuật / Kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ. 90

40.     Bền bỉ/ Kiên trì/ Kiên nhẫn. 92

41.     Xác định giá trị đa dạng. 94

42.     Các tiêu chuẩn làm việc. 95

43.     Hài hước. 96

44.     Hiểu biết về lĩnh vực kinh doanh. 98

TỪ MỘT NGƯỜI ĐAM MÊ GIÚP CỘNG SỰ HOÀN THIỆN, PHÁT TRIỂN BẢN THÂN
KHI NGƯỜI PHÙ HỢP ĐÁNH GIÁ ĐÚNG NĂNG LỰC
44 NĂNG LỰC CHO VIỆC TUYỂN DỤNG, ĐÀO TẠO, XÂY DỰNG LỘ TRÌNH CÔNG DANH
BỞI ĐẶNG QUỐC BỬU - BAN PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC OQUAA
OQUAA - NỖ LỰC HƠN, PHỤC VỤ TỐT HƠN
TỪ MỘT NGƯỜI ĐAM MÊ GIÚP CỘNG SỰ HOÀN THIỆN, PHÁT TRIỂN BẢN THÂN
Mục lục Bộ Từ điển năng lực oQuaa
Mục lục Bộ Từ điển năng lực oQuaa

Hãy cho Ban phát triển năng lực biết ý kiến của bạn. Vì phương châm Nỗ lực hơn, Phục vụ tốt hơn cho các cộng sự phù hợp.

OQUAA luôn khát khao các cộng sự luôn tiến bộ mỗi ngày, ngày hôm nay phải tốt hơn ngày hôm qua. Ngày mai phải tốt hơn ngày hôm nay. Các năng lực được định nghĩa chi tiết và đánh giá theo các cấp mức độ từ 1-5, mỗi năng lực có một hệ số tùy theo tầm quan trọng của năng lực. Mỗi cấp sẽ tương ứng với một mức lương

Định mức hệ số năng lực cho từng cấp bậc, với mức lương tương ứng
Định mức hệ số năng lực cho từng cấp bậc, với mức lương tương ứng

Nếu bạn muốn phát triển bản thân, muốn tăng lương tương ứng theo sự tiến bộ bản thân? Chần chừ gì nữa sao không để lại comment?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *