Chúng ta sẽ tự hào về cuộc sống ……. khi nào? Vào một ngày nào đó, ta thử hỏi câu đó với chính mình, chúng ta sẽ ra sao ….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *