Quà tặng theo đối tượng là các quà tặng doanh nghiệp, quà tặng khuyến mãi, quà tặng quảng cáo và các sản phẩm in, khắc, thêu logo thương hiệu để quảng bá hình ảnh doanh nghiệp, kết nối khách hàng, khai thác nhiều khách hàng mới và thúc đẩy doanh số.