Bạn có đang sử dụng quà tặng doanh nghiệp, sản phẩm in thêu khắc logo thương hiệu để quảng bá hình ảnh thương hiệu nhà hàng của mình?
OQUAA giúp nhà hàng của bạn kết nối khách hàng, tìm kiếm nhiều khách hàng mới, xây dựng mối quan hệ thân thiết với khách hàng cũ, tăng trưởng doanh số thông qua những món quà tặng cho nhà nhà hàng, các sản phẩm in thêu khắc logo theo yêu cầu để xây dựng hình ảnh thương hiệu, tăng mức độ nhận biết của khách hàng.