OQUAA giúp các công ty tài chính sử dụng Quà tặng cho Công ty Tài chính, các sản phẩm in, thêu, khắc logo thương hiệu theo yêu cầu để quảng bá hình ảnh thương hiệu, kết nối, tìm kiếm và xây dựng mối quan hệ khách hàng, tăng trưởng doanh số và lợi nhuận.