OQUAA giúp các nhà hàng sử dụng Quà tặng cho nhà hàng cao cấp, sản phẩm theo yêu cầu in thêu khắc logo thương hiệu để quảng bá hình ảnh thương hiệu, kết nối xây dựng quan hệ với khách hàng, tìm kiếm nhiều khách hàng mới, phát triển kinh doanh, tăng trưởng doanh số.