OQUAA giúp phòng thí nghiệm khoa học dùng Quà tặng cho Phòng thí nghiệm khoa học, các sản phẩm theo yêu cầu in thêu khắc logo để quảng bá hình ảnh, kết nối và tìm kiếm nhiều khách hàng, tăng trưởng doanh thu.