LÀM ƠN XEM LẠI ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY CẨN THẬN.

Giới thiệu và Thỏa thuận

Trang web này (“Trang web”) thuộc sở hữu của CÔNG TY CP QUÀ TẶNG OQUAA (“Công ty”). OQUAA có nghĩa là oQuaa (Số đăng ký: 0314679745), kinh doanh dưới dạng oQuaa, một công ty cổ phần được thành lập tại Việt Nam. OQUAA hoạt động như một công ty xã hội với sứ mệnh nhằm tao hệ sinh thái giá trị chuyên về quà tặng doanh nghiệp, quà tặng khuyến mãi và các sản phẩm in, thêu, khắc logo thương hiệu, thiết kế, hình ảnh theo yêu cầu. (“Cộng đồng oQuaa”, / “chúng tôi”)

Trang web này kết hợp với trang web oQuaa trực tuyến và, ngoại tuyến trường hợp có những quy định khác, các tham chiếu đến “Trang web” bao gồm trang web oQuaa trực tuyến. Trang web bán các sản phẩm của Công ty cũng như các sản phẩm khác (gọi chung là “Sản phẩm”).
Bằng cách mua sắm hoặc duyệt qua trang này, bạn:

 • Đại diện và đảm bảo rằng bạn đã đọc và hiểu các điều khoản và điều kiện này cũng như các chính sách được hiển thị trên trang này; và
 • Đồng ý chịu ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện này cũng như các chính sách (gọi chung là “Thỏa thuận”).
XIN KHÔN SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY NẾU BẠN KHÔNG CHẤP NHẬN VÀ KHÔNG ĐỒNG Ý KIẾN THỎA THUẬN NÀY.

Giá sản phẩm và sự sẵn có

Sản phẩm được hiển thị trên trang web này tùy vào tình trạng sẵn có. Công ty bảo lưu quyền, không cần thông báo trước, để chấm dứt hoặc thay đổi giá cả hoặc các đặc điểm kỹ thuật trên Sản phẩm và dịch vụ được cung cấp trên Trang web này mà không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào.

Màu sắc

Chúng tôi đã cố gắng hết sức để hiển thị càng chính xác càng tốt màu sắc của Sản phẩm xuất hiện trên Trang web. Vì màu sắc thực tế mà bạn nhìn thấy sẽ phụ thuộc vào màn hình máy tính của bạn, chúng tôi không thể đảm bảo rằng màn hình hiển thị màu sắc bất kỳ của bạn sẽ chính xác.

Sở hữu trí tuệ

Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm bản quyền, trong tất cả các tài liệu, bao gồm thương hiệu, biểu trưng, ​​hình ảnh, hình ảnh, văn bản và các hình ảnh khác tạo thành một phần của Trang web là thuộc sở hữu của Công ty và đối tác, Công ty là người sử dụng hợp pháp. Các quyền này được bảo vệ bởi cả luật về sở hữu trí tuệ của Việt Nam và quốc tế. Tất cả các dữ liệu và thông tin được truyền tải đến hoặc từ trang web và / hoặc bất kỳ thông tin Site nào cũng như cơ sở dữ liệu là tài sản duy nhất của Công ty.

Công ty cho phép bạn xem, in và in một phần điện tử của trang web với mục đích duy nhất để đặt hàng với Công ty cho bất kỳ Sản phẩm nào.

Bất kỳ việc sử dụng các tài liệu trên Trang Web ngoài mục đích đã nêu ở trên, bao gồm, nhưng không giới hạn, việc gửi, xóa, sửa đổi, phổ biến, sao chép hoặc phân phối nội dung độc quyền hoặc các nội dung độc quyền khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty và / hoặc chủ nhãn hiệu và / hoặc chủ bản quyền hợp pháp (nếu có) bị cấm và cấu thành hành vi xâm phạm trái phép quyền sở hữu trí tuệ của Công ty và / hoặc thương hiệu và / hoặc chủ sở hữu bản quyền đó.

Thương hiệu

“OQUAA”, biểu tượng Quaa cũng như biểu trưng của Công ty và tất cả các nhãn hiệu, biểu tượng và tên thương mại khác xuất hiện trên trang này là các nhãn hiệu của Công ty, công ty mẹ hoặc các chi nhánh ở Việt Nam, các bên đã ủy quyền cho Công ty để hiển thị các nhãn hiệu đó trên Trang web. Không có nội dung nào trên trang web này được hiểu là cấp, bằng ngụ ý hoặc bằng cách khác, bất kỳ giấy phép hoặc quyền sử dụng bất kỳ nhãn hiệu nào được hiển thị trên Trang web này mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty. Việc sử dụng bất kỳ nhãn hiệu nào được hiển thị trên Trang web hoặc trong bất kỳ nội dung nào của nó đều bị nghiêm cấm. Bạn không thể sao chép, tái sản xuất, xuất bản, tải lên, đăng, truyền tải, phân phối hoặc sửa đổi bất kỳ nhãn hiệu nào xuất hiện trên Trang này. Bạn tiếp tục không vi phạm bất kỳ quyền nào của Công ty hoặc các chủ sở hữu nhãn hiệu đối với nhãn hiệu đó. Việc sử dụng nhãn hiệu trên bất kỳ trang web khác hoặc môi trường máy tính nối mạng bị cấm.

Sử dụng bất hợp pháp

Bạn không được sử dụng trang web này để gửi hoặc đăng bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào trái pháp luật, quấy rối, phỉ báng, lạm dụng, đe dọa, khiêu dâm, định hướng tình dục, xúc phạm chủng tộc, tục tĩu hoặc vi phạm bất kỳ luật áp dụng nào và bạn từ chối bồi thường cho Công ty , trách nhiệm pháp lý, thiệt hại hoặc chi phí của bất kỳ tính chất nào mà Công ty hoặc bất kỳ bên thứ ba nào có thể bị ảnh hưởng gây ra bởi hoặc do trực tiếp hoặc gián tiếp sử dụng Trang web của bạn.

Liên kết và quảng cáo

Không ai, doanh nghiệp hoặc trang web khác có thể liên kết đến bất kỳ trang nào trên trang web này mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Công ty.

Các siêu liên kết bên ngoài có thể được cung cấp trên trang web, nhưng các liên kết như vậy nằm ngoài sự kiểm soát của Công ty. Bạn sẽ không giải thích việc cung cấp các liên kết như là mối quan hệ giữa Công ty và bất kỳ bên thứ ba được liên kết nào, cũng như là một sự chứng thực của Công ty đối với bên thứ ba đó. Các siêu liên kết được cung cấp trên Trang này đến các trang web khác được cung cấp như và Công ty không nhất thiết đồng ý, chỉnh sửa hoặc tài trợ nội dung của các trang web đó. Việc sử dụng hoặc sự tin cậy của bạn đối với bất kỳ liên kết ngoài nào được cung cấp trên Trang web hoàn toàn là rủi ro của bạn.

Bất kỳ quảng cáo và các tài liệu quảng cáo khác có thể được hiển thị trên trang web theo thời gian sẽ không được hiểu là cấu thành bất kỳ mối quan hệ nào giữa Công ty và bất kỳ bên thứ ba nào đặt quảng cáo hoặc tài liệu quảng cáo trên trang web, cũng như là một sự xác nhận của Công ty về bên thứ ba đó. Bất kỳ việc sử dụng hay sự tin cậy nào của bạn đối với các tài liệu này là hoàn toàn chịu rủi ro của bạn.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm và Loại trừ Trách nhiệm pháp lý

Bạn đồng ý rõ ràng rằng việc sử dụng trang web hoàn toàn chịu rủi ro của bạn. Trang web và nội dung của nó được cung cấp trên cơ sở “theo nguyên tắc” và “sẵn có” và chưa được biên soạn để đáp ứng các yêu cầu riêng biệt. Trách nhiệm của bạn là tự thỏa mãn trước khi tham gia Thỏa thuận này rằng dịch vụ có sẵn từ và thông qua Trang này đáp ứng yêu cầu của bạn và tương thích với phần cứng và / hoặc phần mềm mà bạn sử dụng.

Công ty không đại diện hay bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, cho dù rõ ràng hay ngụ ý bao gồm nhưng không giới hạn đối với Trang web, nội dung, tính chính xác của nó hoặc bất kỳ bảo đảm hay đại diện nào về hiệu quả của bất kỳ phương tiện bảo mật hoặc mã hóa nào đến sự sẵn có của Sản phẩm và / hoặc cách sắp xếp và thời gian giao hàng.

Công ty từ chối tất cả các đại diện và bảo đảm bao gồm, nhưng không giới hạn, các bảo đảm về tính khả dụng, chính xác hoặc nội dung thông tin, Sản phẩm hoặc dịch vụ, và bảo đảm khả năng bán hoặc tính phù hợp cho một mục đích cụ thể của thông tin, hàng hoá hoặc dịch vụ.

Công ty không đảm bảo rằng các chức năng được cung cấp bởi Trang web sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi, hoặc rằng các trang web hoặc máy chủ mà làm cho nó có sẵn là miễn phí từ virus hoặc các thành phần có hại khác. Lưu như được quy định rõ ràng trong tài liệu này, Công ty sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bạn, bao gồm nhưng không giới hạn bởi kết quả của hoặc liên quan đến hành vi hoặc thiếu sót của Công ty hoặc nhân viên, đại lý, đại diện, nhà thầu phụ hoặc những người khác mà luật pháp có thể phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc do hậu quả hoặc thiệt hại dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bằng cách nào gây ra (và cho dù đó là phát sinh từ hợp đồng, xóa nợ hoặc bằng cách khác), duy trì bởi bạn, người nhận sản phẩm hoặc dịch vụ hoặc bất kỳ người nào khác phát sinh từ hoặc do bất kỳ bán nào được ký kết theo điều khoản của Hợp đồng này, việc phân phối, không giao hàng, giao hàng sai hoặc trễ, việc sử dụng hoặc sở hữu Sản phẩm hoặc dịch vụ.

Công ty, giám đốc, nhân viên, nhà thầu phụ, đại lý, đại diện, chi nhánh và nhà cung cấp sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất, thiệt hại (dù là trực tiếp, gián tiếp hoặc hậu quả) hoặc chi phí của bất kỳ tính chất nào có thể bị ảnh hưởng do hoặc có thể liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến việc sử dụng hoặc dựa vào trang web (bao gồm bất kỳ thông tin có trong đó) hoặc Internet. Bạn từ chối bồi thường cho Công ty khỏi bất kỳ thiệt hại hoặc thiệt hại phát sinh bao gồm nhưng không giới hạn đối với bất kỳ yêu cầu bồi thường hoặc yêu cầu của bất kỳ bên thứ ba do bất kỳ hành động hoặc thiếu sót từ phía bạn hoặc của bất kỳ thành viên gia đình, hoặc đại diện hành động thay cho bạn liên quan đến các giao dịch được ký kết trên Trang web và / hoặc theo Hợp đồng này và / hoặc liên quan đến việc nhận Sản phẩm hoặc Dịch vụ do Công ty cung cấp theo bất kỳ lệnh nào như vậy.

Mặc dù có các điều khoản khác trong Hợp đồng này, Trách nhiệm của Công ty dù trong hợp đồng hay án phạt phát sinh từ bất kỳ vi phạm nào về nghĩa vụ theo Hợp đồng này, do sơ suất hay không thì không vượt quá giá trị của Sản phẩm mà bất kỳ tranh chấp hoặc khiếu nại phát sinh.

Bằng cách truy cập trang này, bạn bảo đảm và đại diện cho Công ty rằng bạn có quyền mua Sản phẩm và tất cả các chi tiết bạn cung cấp là đúng sự thật và đầy đủ.

Thông tin, ý tưởng và ý kiến ​​thể hiện trên Trang này không nên được coi là lời khuyên chuyên môn hoặc ý kiến ​​chính thức của Công ty. Bạn nên tham khảo ý kiến ​​chuyên môn trước khi thực hiện bất kỳ hoạt động nào liên quan đến thông tin, ý tưởng hoặc ý kiến ​​thể hiện trên trang này.

Bảo vệ

Bạn đồng ý và đảm bảo rằng tên người dùng và mật khẩu của bạn chỉ được sử dụng cho mục đích cá nhân của bạn và sẽ không được tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào. Bạn đồng ý rằng Công ty sẽ được quyền, mọi lúc, thực hiện tất cả các bước hợp lý để đảm bảo tính toàn vẹn và an toàn của Trang web, bao gồm các ứng dụng có liên quan.

Nội dung có trong trang web chỉ có thể được sử dụng cho mục đích mua sắm và thông tin cá nhân của bạn. Khi sử dụng trang web, bạn phải đảm bảo rằng bạn không được lây nhiễm vào nó bằng bất kỳ chương trình máy tính nào (như vi rút) có thể gây hại, can thiệp vào, trì hoãn hoặc đánh chặn bất kỳ dữ liệu hoặc thông tin nào trên trang web và bạn từ đây bồi thường cho Công ty về bất kỳ thiệt hại nào gây ra bởi bất kỳ hành động nào có thể quy cho bạn. Bất kỳ người nào cung cấp hoặc cố gắng cung cấp bất kỳ mã gây hại nào cho Trang này hoặc cố gắng truy cập bất hợp pháp vào bất kỳ trang nào sẽ bị truy tố.

Các điều khoản chung

Công ty có thể, theo ý riêng của mình, tạm ngừng hoặc chấm dứt hoạt động của Trang web bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước cho bạn và không cần cho bạn biết lý do chấm dứt hoặc đình chỉ.

Chúng tôi có thể thay đổi các điều khoản của Thỏa thuận này theo thời gian mà không cần thông báo cho bạn. Bất kỳ sửa đổi nào sẽ có hiệu lực ngay sau khi đăng các sửa đổi trên Trang web. Bạn sẽ được coi là đã chấp nhận bất kỳ điều khoản đã thay đổi nào nếu bạn tiếp tục sử dụng Trang web.

Nếu bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này là bất hợp pháp, vô hiệu hoặc vì bất kỳ lý do nào không thể thực thi, thì điều khoản đó sẽ được coi là tách biệt khỏi Thỏa thuận này và sẽ không ảnh hưởng đến tính hiệu lực và tính khả dụng của các điều khoản còn lại.

Thỏa thuận này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa các bên liên quan đến chủ đề của Hợp đồng này. Bất kỳ sự hưởng thụ kéo dài nào của Công ty dành cho bạn sẽ không được hiểu là sự từ bỏ hoặc biến thể của bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào của chúng tôi.

Theo lựa chọn của Công ty, bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ Hợp đồng có thể được đưa ra tại bất kỳ Tòa Án Thẩm phán nào có thẩm quyền về thẩm quyền mặc dù số tiền phát hành có thể vượt quá thẩm quyền của Toà án.

Trang web này được lưu trữ và quản lý tại Việt Nam và Thỏa thuận này do đó được điều chỉnh bởi luật pháp của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt Nam.

Bất kỳ tranh chấp nào có thể xảy ra giữa các bên về bất kỳ vấn đề nào được quy định hoặc phát sinh từ Hợp đồng này đều có thể được đưa ra trọng tài bí mật tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam về các quy tắc cấp bách của hội đồng trọng tài kinh tế Việt Nam.

Thông tin chung

Của công ty:

số đăng ký là 0314679745
chi tiết của giám đốc có thể được đặt tại đây:
Địa chỉ văn phòng đăng ký là 20/41 Đinh Bộ Lĩnh, P.24, Bình Thạnh, Tp.HCM.
địa chỉ trang web là: www.oquaa.com
địa chỉ email là: hello@oquaa.com

Truyền thông điện tử

Khi bạn sử dụng hoặc truy cập vào trang web này, hoặc gửi các thông tin điện tử đến Trang web bao gồm, không giới hạn, e-mail hoặc đặt hàng cho Sản phẩm, bạn:

 • đồng ý nhận thông tin từ Công ty bằng điện tử;
 • đồng ý rằng tất cả các thông báo, tiết lộ và các thông tin khác được gửi bởi Công ty, bao gồm cả Thỏa thuận này, đáp ứng bất kỳ yêu cầu pháp lý nào, bao gồm nhưng không giới hạn, với yêu cầu rằng thông tin liên lạc phải được viết bằng văn bản;
 • đồng ý rằng Công ty có thể sử dụng thông tin của bạn để liên lạc với bạn về các chương trình khuyến mại và các ưu đãi đặc biệt nếu bạn đã chỉ ra trong quá trình đăng ký rằng bạn muốn nhận thông tin đó. Bạn có quyền, ở bất kỳ giai đoạn nào, để chọn không tham gia dịch vụ này. Chúng tôi sẽ không bán hoặc cho thuê thông tin về bạn bao gồm, nhưng không hạn chế, tên của bạn, số nhận dạng, địa chỉ, địa chỉ email và số điện thoại liên lạc (“thông tin cá nhân”) cho bất kỳ bên thứ ba; và
 • đồng ý rằng Công ty có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn để đáp ứng yêu cầu cụ thể của cơ quan thực thi pháp luật, hầu tòa, lệnh của tòa án hoặc theo yêu cầu của pháp luật khác, ví dụ: cho mục đích kế toán.

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG SITE OQUAA ONLINE

Để mua sản phẩm từ oQuaa Online, trước hết bạn phải đăng ký thông tin cá nhân của bạn. Việc đăng ký và / hoặc sử dụng trang web oQuaa trực tuyến thể hiện việc chấp nhận Thỏa thuận này của bạn và sẽ được áp dụng tương tự như giữa Công ty và chính bạn.

Để mua sản phẩm trên trang web oQuaa Trực tuyến, bạn phải trên 18 tuổi (mười tám) và là chủ thẻ tín dụng hợp lệ (ví dụ như thẻ MasterCard hoặc Visa) (“Thẻ tín dụng”). Hoặc có quyền truy cập vào ngân hàng điện tử để thanh toán qua.

Đăng ký trực tuyến

Để đăng ký mua Sản phẩm bạn sẽ được yêu cầu cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân của bạn bao gồm chi tiết thanh toán và địa chỉ giao hàng Nam Phi và thông tin liên lạc của bạn để giúp chúng tôi xác minh bạn là ai và cung cấp bất kỳ sản phẩm nào bạn đã mua.

Bạn có thể được yêu cầu chọn một tên người dùng và mật khẩu, hoặc chọn để thanh toán như một khách hàng khách. Hãy giữ bí mật mật khẩu của bạn. Công ty không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào xảy ra hoặc tổn thất phát sinh do sử dụng sai hoặc mất mật khẩu của bạn. Về vấn đề này bạn tuyên bố và đảm bảo rằng tên người dùng và mật khẩu của bạn sẽ:

 • chỉ được sử dụng cho mục đích cá nhân; và
 • không được tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba.

Bạn sẽ được yêu cầu đăng nhập bằng tên đăng nhập và mật khẩu mỗi lần bạn muốn mua Sản phẩm trên trang oQuaa Online. Nếu bạn muốn xem lại và / hoặc thay đổi bất kỳ chi tiết nào của bạn hãy vào ‘Tài khoản của Tôi’.

Khách hàng của khách sẽ không có tài khoản đăng ký. Bạn sẽ có thể theo dõi và theo dõi tiến độ phân phối đơn đặt hàng của bạn, sử dụng liên kết trong email được gửi cho bạn. Địa chỉ giao hàng của bạn và chi tiết liên lạc được yêu cầu để tạo điều kiện giao hàng.

Bảo vệ

Công ty sẽ cố gắng đảm bảo rằng thông tin cá nhân và / hoặc các chi tiết Thẻ tín dụng của bạn được bảo vệ khi họ di chuyển qua Internet. Tuy nhiên, với tình trạng hiện tại của công nghệ Internet, không có đảm bảo truyền tải dữ liệu qua Internet. Do đó Công ty không thể bảo đảm an toàn tuyệt đối cho bất kỳ thông tin nào bạn chuyển cho chúng tôi hoặc Công ty gửi cho bạn.

Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo Chính sách an toàn.

Giá

Tùy thuộc vào tình trạng sẵn có, giá mà bạn phải trả cho Sản phẩm sẽ là giá được hiển thị trên Trang web Trực tuyến oQuaa vào ngày mà bạn thanh toán cho Sản phẩm đó.

Các chương trình khuyến mãi đặc biệt có thể tùy thuộc vào một số điều kiện nhất định, bao gồm sự sẵn có của cổ phiếu và các điều khoản cung cấp hạn chế. Giá dựa trên thời gian chỉ có sẵn trong thời gian và ngày được quy định trên Trang web.

Giá của mỗi Sản phẩm là giá được hiển thị trên trang web oQuaa Online. Trong trường hợp Sản phẩm đang ở trạng thái đặc biệt, giá này sẽ được hiển thị. Tất cả giá đều được báo giá ở Hồ Chí Minh và không bao gồm VAT với thuế suất 10%, trừ khi có quy định khác. Giá cả chỉ có giá trị trên Trang web chứ không phải trong các cửa hàng oQuaa. Chi phí giao hàng được tính toán có tính đến diện tích giao hàng cũng như trọng lượng và kích thước sản phẩm của mỗi Sản phẩm đang được phân phối và được trích dẫn riêng.

Mặc dù tất cả các biện pháp phòng ngừa được thực hiện bởi Công ty để cung cấp giá chính xác trên trang web này, trong trường hợp xảy ra lỗi, Công ty sẽ cố gắng liên lạc với bạn để hủy việc mua hàng và hoàn trả toàn bộ số tiền ban đầu đã thanh toán. Do đó Công ty sẽ không có nghĩa vụ cung cấp cho Bạn Sản phẩm bị ảnh hưởng với giá không chính xác như vậy.

Các chương trình khuyến mại miễn phí chỉ giới hạn cho các đơn hàng web.

Thanh toán

Trước khi giao Sản phẩm cho bạn, Công ty sẽ được khấu trừ Thẻ Tín dụng do bạn cung cấp khi chấp nhận lệnh của bạn nếu bạn phải thanh toán bằng Thẻ tín dụng.

Nếu bạn thanh toán cho Sản phẩm thông qua chuyển khoản, Sản phẩm sẽ chỉ được giao cho bạn khi khoản thanh toán của bạn đã được thanh toán trong tài khoản ngân hàng của Công ty và được phản ánh dưới hình thức thanh toán trên bảng sao kê ngân hàng của Công ty trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày đặt hàng .

Bằng cách gửi một đơn đặt hàng mua Sản phẩm bạn:

 • đại diện và bảo đảm rằng bạn trên 18 tuổi (mười tám);
 • đại diện và đảm bảo rằng bạn được quyền thanh toán bằng Thẻ tín dụng nếu bạn thanh toán qua cơ chế này;
 • đại diện và đảm bảo rằng có đủ tiền để thanh toán cho lệnh;
 • đồng ý cho chúng tôi cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho nhà cung cấp thanh toán bên thứ ba của chúng tôi, điều này là cần thiết để cho phép chúng tôi thực hiện các nghĩa vụ của chúng tôi theo Điều khoản Thỏa thuận này.

  Để bảo vệ lợi ích của chúng tôi cũng như của bạn, Công ty có thể kiểm soát các giao dịch để tránh gian lận. Một giao dịch có thể bị từ chối nếu Công ty không hài lòng rằng nó là hợp pháp.

  Không có phương thức thanh toán nào khác, bao gồm cả phiếu quà tặng, sẽ được Công ty chấp nhận liên quan đến việc mua Sản phẩm trên trang web oQuaa.

  Còn hàng

  Công ty không phải lúc nào cũng đảm bảo có sẵn. Nếu chúng tôi không thể cung cấp cho mỗi Sản phẩm được đặt hàng hoặc theo số lượng đặt hàng, bạn vẫn đồng ý chấp nhận giao hàng và thanh toán cho các mặt hàng được giao đúng. Tính có sẵn của tất cả các hàng hóa đang chào bán đều có hạn. Công ty sẽ sử dụng những nỗ lực hợp lý để chấm dứt cung cấp ngay khi tính có sẵn không còn nữa.

  Trong bất kỳ trường hợp nào Công ty sẽ phải chịu trách nhiệm với bạn vì không cung cấp Sản phẩm do bạn đặt hàng nếu sự thiếu hụt hoặc năng lực là do các tình huống ngoài tầm kiểm soát của Công ty. Trong những trường hợp như vậy Công ty sẽ thực hiện các biện pháp hợp lý để thông báo cho bạn về sự thiếu hụt hoặc năng lực ngay khi có thể thực hiện được.

  Xác nhận Đơn đặt hàng

  Đơn hàng được đặt trên Trang web oQuaa tạo thành đề nghị mua Sản phẩm theo Thỏa thuận này. Phiếu mua hàng của bạn được coi là đã được chấp nhận bởi Công ty khi nhận được thanh toán từ ngân hàng phát hành trong trường hợp thanh toán qua Thẻ tín dụng hoặc khi khoản thanh toán của bạn phản ánh trên bảng sao kê ngân hàng của Công ty trong trường hợp thanh toán qua online. Việc Công ty không thông báo chính thức hoặc thông báo chấp nhận sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của việc bán hoặc khả năng thi hành.

  Rủi ro và quyền sở hữu

  Rủi ro trong Sản phẩm sẽ được chuyển cho bạn khi giao Sản phẩm tại địa chỉ giao hàng do bạn chọn. Cho đến khi nhận được thanh toán đầy đủ cho bất kỳ hàng hoá nào được bán, quyền sở hữu Sản phẩm vẫn thuộc về Công ty và Sản phẩm đó sẽ được trả lại và / hoặc giao lại cho Công ty sau khi nhận được thông báo lỗi từ Công ty.

  Thỏa thuận bán

  Một thỏa thuận bán hàng liên quan đến Sản phẩm giữa Công ty và bạn chỉ có hiệu lực nếu và khi Ủy quyền Thẻ tín dụng được Công ty nhận từ ngân hàng phát hành hoặc khi bảng sao kê ngân hàng của Công ty phản ánh thanh toán của bạn qua giao dịch online và đơn đặt hàng có đã được lập hóa đơn. Công ty có quyền:

 • từ chối chấp nhận và / hoặc thực hiện lệnh mà không đưa ra lý do;
 • huỷ bỏ đơn đặt hàng toàn bộ hoặc một phần theo quyết định riêng của mình.

  Công ty chỉ phải chịu trách nhiệm hoàn trả tiền đã trả bởi người sử dụng. Một khoản phí giao hàng sẽ được tính mỗi lần Sản phẩm được giao cho bạn.

  Bộ sưu tập

  Chúng tôi hiện không cung cấp tùy chọn bộ sưu tập từ các cửa hàng, chi nhánh, đại lý oQuaa.

  Huỷ bỏ

  Nếu bạn muốn hủy một đơn đặt hàng, bạn có thể thực hiện bằng cách gửi email cho Công ty trên hello@oquaa.com hoặc liên hệ với Trung tâm của chúng tôi theo số 0918020469. Bạn sẽ có thể hủy một đơn đặt hàng cho đến khi một Giao diện Tạo Thương hiệu được phê duyệt. Không tính phí phạt đối với các đơn đặt hàng bị hủy trước thời điểm cắt giảm nói trên. Tuy nhiên, Công ty sẽ có quyền thu hồi từ bạn chi phí trực tiếp để thu hồi Sản phẩm.

  Công ty sẽ chỉ chấp nhận hủy đơn đặt hàng trong trường hợp Sản phẩm được mang nhãn hiệu và trả lại cho Công ty trong tình trạng ban đầu cùng với bao bì trong vòng 10 (10) ngày sau khi giao hàng cho bạn và cung cấp Sản phẩm chưa được sử dụng hoặc nếu không thay đổi dưới bất kỳ hình thức nào.

  Công ty sẽ có quyền giữ lại bất kỳ khoản thanh toán nào đã nhận được từ bạn về phí giao hàng khi một Sản phẩm đã được giao cho bạn trước khi bạn hủy đơn đặt hàng, như đã nêu ở trên. Bạn có thể trả lại một Sản phẩm với chi phí của mình cho bất kỳ cửa hàng Thương hiệu Sáng tạo nào nếu bạn có hóa đơn / bằng chứng gốc mua hàng.

  Nếu bạn hủy bỏ khoản thanh toán vì bất kỳ lý do nào hoặc nếu Thẻ Tín dụng của bạn hết hiệu lực vì bất kỳ lý do nào, bạn vẫn phải thanh toán cho Công ty giá mua đầy đủ, bao gồm tất cả các chi phí phát sinh bởi Công ty đối với bất kỳ Sản phẩm nào cung cấp cho bạn và bạn đã không trở lại Công ty như đã nêu ở trên.

  Không ảnh hưởng đến bất kỳ các quyền hoặc biện pháp khắc phục nào khác theo luật pháp, Công ty có quyền hủy bỏ ngay bất kỳ việc bán và / hoặc đăng ký của bạn nếu bạn vi phạm bất kỳ nghĩa vụ nào của bạn.

  Sản phẩm Thay thế và Hoàn phí

  Nếu Công ty cung cấp sản phẩm không chính xác hoặc nếu Sản phẩm cung cấp bị hư hỏng hoặc bị lỗi, Công ty sẽ trao đổi Sản phẩm cho một sản phẩm mới, với điều kiện là bộ phận bị hư hỏng hoặc không chính xác phải trả lại trong bao bì ban đầu của nó với tất cả các thẻ bảo hành, sách hướng dẫn và phụ kiện bên trong 10 (mười) ngày kể từ ngày giao sản phẩm cho bạn. Hoàn tiền mặt sẽ không được cấp. Công ty sẽ thay thế bất kỳ sản phẩm bị hư hỏng hoặc bị lỗi nào hoặc sản phẩm không đúng với một Sản phẩm mới trong một khoảng thời gian hợp lý. Trong trường hợp hoàn lại tiền, bất kỳ khoản tiền do bạn trả sẽ được trả lại vào tài khoản ngân hàng từ đó bạn đã nhận được khoản thanh toán từ bạn.

  Các mặt hàng có con dấu trên chúng như máy tính xách tay, điện thoại di động vv sẽ không được chấp nhận trở lại nếu con dấu bị hỏng. Đây sẽ được coi là một mục đã sử dụng.

  Bảo đảm

  Trong trường hợp Sản phẩm bị thay đổi theo hướng dẫn, hoặc sau khi đã được giao đến địa chỉ giao hàng do Sản phẩm hoặc tài sản mà Sản phẩm đã lắp đặt đã bị lạm dụng hoặc lạm dụng, Công ty và / hoặc nhà sản xuất Sản phẩm sẽ không có nghĩa vụ tuân thủ bất kỳ bảo đảm nào áp dụng cho Sản phẩm đó. Bảo hành không áp dụng cho việc hao mòn thông thường.