OQuaa là ô Quà, oh wow. Nỗ lực nhiều hơn để dành tặng món quà tuyệt vời cho khách hàng.

OQuaa không phải là một nơi làm việc, OQuaa luôn nỗ lực như một món quà tặng tuyệt vời cho nhân viên, khách hàng, đối tác, xã hội.

Từ khóa: Đam mê / Đổi mới / Đối tác / Hoàn thiện bản thân / Khách hàng / Nhà đầu tư / Nhà sản xuất / Phát triển bản thân / Sáng tạo / Thế giới hạnh phúc / Tự thể hiện bản thân

Sứ mệnh oQuaa

 

OQuaa là ô Quà, oh wow. Nỗ lực nhiều hơn để dành tặng món quà tuyệt vời cho khách hàng.
OQuaa là ô Quà, oh wow. Nỗ lực nhiều hơn để dành tặng món quà tuyệt vời cho khách hàng.

Đối với xã hội, cộng đồng:

Vì một thế giới hạnh phúc.

Vì một thế giới hạnh phúc, giúp mọi người tự thể hiện, phát triển bản thân

Đối với cộng sự

Làm việc, không chỉ là sự nghiệp, đam mê mà còn phát triển nhân cách.

Đối với đối tác: Hợp tác cùng thắng

Đối với nhà sản xuất: Hợp tác cùng thắng

Khách hàng:

Nỗ lực nhiều hơn để phục vụ khách hàng tốt hơn.

Đối với nhà đầu tư

Không ngừng gia tăng giá trị tài sản.