OQUAA luôn xem mình như là một món quà tặng tuyệt vời dành tặng cho khách hàng, đối tác, cộng sự, cộng đồng và xã hội.
OQUAA nỗ lực nhiều hơn để phục vụ tốt hơn.

Từ khóa: giá trị cốt lõi / sứ mệnh / Tầm nhìn / tín điều

I/ Tầm nhìn

 • Thương hiệu OQUAA – giải pháp xây dựng hình ảnh thương hiệu cho các doanh nghiệp được yêu thích với 937 khách hàng có trên 500 nhân viên.
 • Trở thành Môi trường làm việc hạnh phúc cho các cộng sự phù hợp. Nơi đây các cộng sự cảm thấy tiến bộ mỗi ngày (Mỗi người có vị trí, thu nhập công bằng đúng năng lực. Được xét tăng thu nhập theo 6 tháng)

II/ Sứ mệnh

 • Đối với xã hội, cộng đồng: Giúp mọi người hiểu về hạnh phúc bản thân. Từ đó lan tỏa hạnh phúc của mình cho bạn bè, đồng nghiệp, đối tác, khách hàng, cộng đồng và xã hội.
 • Đối với cộng sự: Làm việc, không chỉ là sự nghiệp, đam mê mà còn phát triển nhân cách.
 • Đối với đối tác: Hợp tác cùng thắng.
 • Khách hàng: Nỗ lực nhiều hơn để phục vụ khách hàng tốt hơn.
 • Đối với nhà đầu tư: Không ngừng gia tăng giá trị tài sản.

III/ Tín điều : Tâm – INTEGRITY (IN), Thành – Honest (H), Tín – CREDIBILITY (C), Mỹ – Beauty (Be)

→ Be-INCH (Từng INCH)

 • Tâm: 
  • Thượng tôn pháp luật và duy trì đạo đức nghề nghiệp, đạo đức xã hội ở tiêu chuẩn cao nhất.
 • Thành: chân thành, thành thật, trưởng thành.
  • Đối đãi với khách hàng, đối tác, cộng sự, cộng đồng, xã hội, nhà đầu tư bằng sự chân thành.
  • Tôn trọng, chấp nhận sự thật, tạo điều kiện để sự thật được lắng nghe.
  • Luôn tự hỏi, chúng ta đã tiến bộ hơn ngày hôm qua, và tốt hơn ngày may chưa?
 • Tín: 
  • Lấy chữ TÍN làm vũ khí cạnh tranh và bảo vệ chữ TÍN như bảo vệ danh dự của chính mình.
  • Luôn nỗ lực chuẩn bị đầy đủ năng lực thực thi, nỗ lực hết mình để đảm bảo đúng và cao hơn các cam kết của mình với khách hàng, đối tác; đặc biệt là các cam kết về chất lượng sản phẩm – dịch vụ và tiến độ thực hiện.
 • Mỹ:
  • OQUAA là món quà tặng tuyệt vời cho khách hàng, đối tác, cộng sự, nhà đầu tư, cộng đồng, xã hội.
  • Xây dựng các mối quan hệ với khách hàng, đối tác, đồng nghiệp, nhà đầu tư và xã hội bằng sự thiện chí, tình thân ái, tinh thần nhân văn.
  • Coi trọng người cộng sự phù hợp như là tài sản quý giá nhất; tạo điều kiện thu nhập cao và cơ hội phát triển công bằng.
  • Đóng góp cho xã hội và thể hiện trách nhiệm xã hội doanh nghiệp