Video với tựa đề “The Power of Words” đã từng gây ra chấn động trên toàn thế giới. Chỉ 1 thông điệp nhỏ mà có thể làm thay đổi nhiều thức trong cuộc sống. Hãy theo dõi video dưới đây :

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *